27. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Lokacija: Crveni salon

Dnevni red

- Usvajanje zapisnika sa 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25. sjednice Odbora -

  1. Izvještaj o radu Odbora za međunarodne odnose i iseljenike za 2017. godinu;

 

  1. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 22.02.2018. 14:00h
Kraj događaja 22.02.2018. 15:00h