26. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Lokacija:  Plavi salon


DNEVNI RED

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj upravi;
  2. Predlog zakona o državnim službenicima i namještenicima;
  3. Predlog zakona o lokalnoj samoupravi. 

Event Properties

Početak događaja 26.12.2017. 13:30h
Kraj događaja 26.12.2017. 14:30h