25. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Lokacija: Plavi salon


Dnevni red

 

  1. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti;
  2. Predlog odluke o razmatranju položaja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori, koji su podnijeli poslanici Suad Numanović, Miodrag Radunović, Halil Duković, Maja Bakrač, Mićo Orlandić i Nedžad Drešević;
  3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 19.04.2018. 12:30h
Kraj događaja 19.04.2018. 14:00h