25. sjednica Odbora za evropske integracije

Lokacija: Plavi salon


Dnevni red

- Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice -
- Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice -
- Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice –

1. Predsjedavanje Crne Gore COSAP inicijativi – priprema i organizacija;
2. Međunarodne aktivnosti Odbora u cilju jačanja parlamentarne diplomatije;
3. Razno.

Event Properties

Početak događaja 24.10.2018. 10:00h
Kraj događaja 24.10.2018. 12:30h