25. sjednica Odbora za antikorupciju

Mjesto: Plavi salon

 

Dnevni red

 1. Izbor zamjenika predsjednika Odbora;
 2. Donošenje odluke o datumu održavanja konsultativnog saslušanja:"Izmjene Zakona o sprječavanju korupcije i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja", koje je definisano Planom rada Odbora za antikorupciju do kraja 2019. godine;
 3. Razmatranje Inicijative poslanika Jovana Jola Vučurovića i donošenje Odluke o zakazivanju sjednice Odbora za antikorupciju povodom Periodičnog izvještaja Glavnog specijalnog tužioca o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u periodu januar - oktobar 2019. godine i
 4. Razmatranje Inicijative za održavanje narednih sjednica Odbora za antikorupciju.

  .


  O b r a z l o ž e nj e

  Na prethodnoj sjednici Odbora uputio sam apel predstavnicima parlamentarne većine da predlože zamjenika predsjednika Odbora.
  Planirao sam održavanje konsultativnog saslušanja za 13. novembar 2019. godine. Nakon komunikacije sa ASK, po mom mišljenju, potrebno je da se članovi upoznaju sa tim i da definišemo kao Odbor datum i druga pitanja vezana za konsultativno saslušanje.
  Na prethodnoj sjednici Odbora poslanik Jovan Jole Vučurović je predložio proširenje dnevnog reda, o čemu se nijesmo izjašnjavali. U skladu sa sugestijom predsjedavajućeg, poslanik Vučurović je dostavio u pisanoj formi predlog za održavanje posebne sjednice Odbora.
  Pozvani su članovi Odbora da pod ovom tačkom predlože teme za naredne sjednice Odbora do kraja 2019. godine.

Event Properties

Početak događaja 13.11.2019. 10:00h
Kraj događaja 13.11.2019. 12:00h