24. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

 

- Preispitivanje utvrđenog Predloga odluke o razmatranju položaja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori (realizacija Zaključka Odbora broj 00-63-12/18-5/2 od 6. februara 2018. godine, povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom).

Event Properties

Početak događaja 13.03.2018. 14:30h
Kraj događaja 13.03.2018. 15:30h