24. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

-usvajanje zapisnika sa Prve zajedničke sjednice Odbora za ljudska prava i slobode i Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje-

- usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Odbora-

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sredstvima za ishranu bilja;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu;
  4. Izjašnjavanje o Izvještaju (sa Predlogom zaključka) sa Prve zajedničke sjednice Odbora za ljudska prava i slobode i Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje - Konsultativno saslušanje na temu „Aktivnosti u oblasti obezbjeđivanja pristupačnosti za lica sa invaliditetom u Crnoj Gori“, održane 28. februara 2018. godine;
  5. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 14.06.2018. 11:00h
Kraj događaja 14.06.2018. 13:00h