24. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plava sala


Dnevni red:

  1. Predlog zakona o uslugama;
  1. Predlog zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske Unije;
  1. Predlog zakona o izmjeni Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju;
  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe;
  1. Nacrt budžeta Državne revizorske institucije za 2018 godinu;
  1. Nacrt budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2018. godinu i
  1. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 27.09.2017. 11:00h
Kraj događaja 27.09.2017. 13:00h