24. sjednica Administrativnog odbora

Lokacija:  Plava sala


Dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Odbora - 
  1. Utvrđivanje Liste blagovremenih i potpunih predloga kandidata za imenovanje jednog člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore; i
  2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 20.12.2017. 14:00h
Kraj događaja 20.12.2017. 15:00h