23. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red:

-zapisnik sa 22. sjednice Odbora-

  1. Amandman na Predlog zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi, koji su podnijeli  poslanici prof. dr Petar Ivanović i Mirsad Murić (jedan);
  2. Predlog plana rada Odbora za 2018. godinu;
  3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 08.03.2018. 10:00h
Kraj događaja 08.03.2018. 11:00h