23. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Lokacija: Plava sala


TEMATSKA SJEDNICA:

- Zaštita djece na internetu

Event Properties

Početak događaja 15.11.2018. 9:00h
Kraj događaja 15.11.2018. 11:30h