23. sjednica Odbora za antikorupciju

Lokacija: Plavi salon


D n e v n i   r e d

  1. Razmatranje ostvarivanja Plana rada Odbora za antikorupciju do kraja 2019. godine i donošenje odluka i stavova o tome, a u novonastalim okolnostima nakon što su na jednoglasnu odluku i zahtjev Odbora Vrhovni državni tužilac i Glavni specijalni tužilac odbili da dostave izvještaj  o tkz. aferi Koverat i odbili da učestvuju u radu Odbora na istu temu. 

Planom rada su definisana neka konkretna pitanja da se razmotre na Odboru. Kao predsjednik Odbora sam uputio pismo predsjedniku Skupštine o novonastaloj situaciji. U saznanju sam da je o tome raspravljano na Kolegijumu predsjednika Skupštine, o čemu nemam zvaničnu informaciju.

Cijenim da je potrebno da Odbor razmotri pitanje ostvarivanje plana, a iz mog ugla i svrsishodnost svega toga kada su se Vrhovni državni tužilac i Glavni specijalni tužilac oglušili o poštovanje člana 147 Zakona o državnom tužilaštvu.

 

Event Properties

Početak događaja 09.10.2019. 10:00h
Kraj događaja 09.10.2019. 11:00h