23. sjednica Administrativnog odbora

Lokacija:  Plava sala


DNEVNI RED:

 

  • Izjašnjenje Darka Ivanovića, člana Savjeta Agencije za elektronske medije, o postojanju okolnosti iz čl. 11 i 13 Zakona o sprječavanju korupcije 

 

Event Properties

Početak događaja 12.12.2017. 12:00h
Kraj događaja 12.12.2017. 13:00h