22. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

1. Amandmani (2) na Predlog zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koje je podnio poslanik Mićo Orlandić;
2. Predlog plana rada Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje za 2018.godinu; i
3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 13.02.2018. 10:00h
Kraj događaja 13.02.2018. 11:00h