22. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red:

-zapisnik sa 21. sjednice Odbora-

  1. Predlog zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi;
  2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 15.02.2018. 11:00h
Kraj događaja 15.02.2018. 12:00h