22. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

- Usvajanje zapisnika sa 17. i 18. sjednice Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport -

  1. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o mladima (EPA 456, broj akta 26-1/18).

Event Properties

Početak događaja 23.07.2018. 14:00h
Kraj događaja 23.07.2018. 15:00h