22. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Lokacija: Crveni salon


DNEVNI RED:

- Usvajanje zapisnika sa 15, 16. i 17. sjednice Odbora za međunarodne odnose i iseljenike-

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana Sjevernoatlantskog ugovora o pravnom položaju njihovih snaga; 
  1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o pravnom položaju misija i predstavnika trećih država pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora; 
  1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o pravnom položaju Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora, nacionalnih predstavnika i međunarodnog osoblja; 
  1. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o pravnom položaju međunarodnih vojnih komandi uspostavljenih na osnovu Sjevernoatlantskog ugovora.

Event Properties

Početak događaja 14.11.2017. 12:00h
Kraj događaja 14.11.2017. 14:00h