22. sjednica Administrativnog odbora

Lokacija:  Plavi salon


Dnevni red:

- Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Odbora

- Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Odbora

- Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Odbora 

  1. Nastavak postupka izbora članova UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava;
  2. Nastavak postupka imenovanja jednog člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta;
  3. Odluka Agencije za sprječavanje korupcije, UPI 02-01-281/4 od 29. septembra 2017. godine; i
  4. Predlog za imenovanje savjetnika Potpredsjednika Skupštine Crne Gore, broj 00-63-14/17-173 od 29. novembra 2017. godine.

 

Event Properties

Početak događaja 04.12.2017. 13:00h
Kraj događaja 04.12.2017. 15:00h