21. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

1. Izvještaj o radu Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore za 2017. godinu;
2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 06.02.2018. 12:30h
Kraj događaja 06.02.2018. 13:30h