21. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red:

-usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice-

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, koji su podnijeli poslanici prof. dr Petar Ivanović i Marta Šćepanović;
  2. Predlog zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi;
  3. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 08.02.2018. 11:00h
Kraj događaja 08.02.2018. 12:00h