21. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Lokacija:  Crveni salon


DNEVNI RED:

- Usvajanje zapisnika sa 8, 9, 10, 11, 12, 13. i 14. sjednice Odbora za međunarodne odnose i iseljenike-

 1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžan o readmisiji (vraćanju i prihvatanju) lica koja su bez dozvole boravka;

 

 1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kipar o saradnji u oblasti borbe protiv terorizma, organizovanog kriminala, neovlašćenog stavljanja u promet opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora, ilegalnih migracija i drugih krivičnih djela;

 

 1. Predlog zakona o potvrđivanju Metarske konvencije;
 1. Izvještaji o posjetama realizovanim u periodu od 21. marta do 31. jula 2017. godine:
 • Izvještaj sa studijske posjete Evropskom parlamentu, u Briselu, od 21. do 22. marta 2017. godine;
 • Izvještaj o učešću delegacije Skupštine Crne Gore na regionalnoj konferenciji „Zakonodavna inicijativa i stvaranje koalicija u procesu pripreme predloga zakona“, u Pragu, od 22. do 23. marta 2017. godine;
 • Izvještaj o učešću delegacije Skupštine Crne Gore na konferenciji Parlamentarne skupštine OEBS-a, u Beču, 23. marta 2017. godine;
 • Izvještaj o učešću člana Odbora za ljudska prava i slobode na međunarodnoj radionici „Saradnja evropskih parlamentaraca u borbi protiv trgovine ljudima u zemljama Zapadnog Balkana“, u Beogradu, od 17. do 18. maja 2017. godine;
 • Izvještaj o učešću delegacije Skupštine Crne Gore na svečanosti povodom obilježavanja Dana nezavisnosti, u organizaciji „Saveza Crnogorskih Asocijacija Njemačke“, održanoj 27. maja;
 • Izvještaj o učešću Stalne delegacije Skupštine Crne Gore pri Parlamentarnoj skupštini NATO na proljećnom zasijedanju Parlamentarne skupštine NATO, u Tbilisiju, Gruzija, od 26. do 29. maja 2017. godine;
 • Izvještaj sa LVII plenarnog zasijedanja COSAC-a, u Sent Džulijansu, Malta, od 28. do 30. maja 2017. godine; 
 • Izvještaj o učešću delegacije Odbora za međunarodne odnose i iseljenike na Danu Crnogoraca i Danu nezavisnosti, u Prištini, 5. juna 2017. godine;
 • Izvještaj o učešću delegacije Odbora za bezbjednost i odbranu na godišnjem sastanku predstavnika odbora za bezbjednost i odbranu, u Sarajevu, od 5. do 7. juna 2017. godine;
 • Izvještaj sa regionalne parlamentarne konferencije o obnovljivim izvorima energije u Jugoistočnoj Evropi, u Beogradu, 7. juna 2017. godine;
 • Izvještaj o učešću članice Odbora za rodnu ravnopravnost na Drugoj preglednoj konferenciji OEBS-a, u Beču, 12-13. juna 2017. godine;
 • Izvještaj o bilateralnoj posjeti Republici Italiji, u Rimu, od 26. do 28. juna 2017. godine;
 • Izvještaj o učešću Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope na ljetnjem zasijedanju, u Strazburu, od 26. do 30. juna 2017. godine;
 • Izvještaj o učešću člana Stalne delegacije Skupštine Crne Gore pri Parlamentarnoj skupštini NATO, na 95. Rose-Roth seminaru, u Kijevu, od 3. do 5. jula 2017. godine;
 • Izvještaj sa bilateralnog parlamentarnog susreta delegacije Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore sa delegacijom Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove i delegacijom Mandatno–imunitetnog povjerenstva Hrvatskog sabora, u Zagrebu, 6. jula 2017. godine;

 

Event Properties

Početak događaja 08.11.2017. 13:00h
Kraj događaja 08.11.2017. 14:00h