20. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red:

  • Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice-
  • Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice-
  • Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice-
  • Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice-
  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija;
  2. Izvještaj o radu Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje za 2017. godinu;
  3. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 18.01.2018. 11:00h
Kraj događaja 18.01.2018. 13:00h