20. sjednica Odbora za evropske integracije

Lokacija: Plavi salon


DNEVNI RED

  1. Plan rada Odbora za evropske integracije za 2018. godinu.
  2. Razno.

 

Event Properties

Početak događaja 16.02.2018. 10:00h
Kraj događaja 16.02.2018. 12:00h