19. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

  1. Akcioni plan za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020. za 2018 godinu, sa Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020. za 2017.godinu;
  2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 27.06.2018. 12:00h
Kraj događaja 27.06.2018. 13:00h