17. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Lokacija: Plava sala


                                                                D N E V  N  I    R  E  D:

 

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj upravi;

 

 1. Izvještaj o ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica lišenih slobode, smještenih u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija;

 

 1. Izvještaj o radu Odbora za ljudska prava i slobode, kao radnog tijela nadležnog za nadzor nad primjenom i praćenjem poštovanja Etičkog kodeksa poslanika za 2017. godinu;

 

 1. Informacija o učešću predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića na Radionici posvećenoj diskusiji i validaciji nalaza i preporuka nezavisne evaluacije postojećeg sistema monitoringa dječjih prava u Crnoj Gori, održanoj u Podgorici 16. februara 2018. godine, i

 

 1. Tekuća pitanja.

****

            Na sjednicu Odbora u proširenom sastavu, u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine, pozvani su:

 • ministarka javne uprave, Suzana Pribilović,
 • generalna direktorica Direktorata za elektronsku upravu i informatičku bezbjednost u Ministarstvu javne uprave, Milica Janković,
 • zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković,
 • ministar pravde, Zoran Pažin,
 • ministar zdravlja, dr Kenan Hrapović,
 • direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, Milan Tomić.

Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:

- Delegacije Evropske unije u CG, šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Aivo Orav,

- NVO-e koja se bavi pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:

- “Građanska alijansa”, predsjednik Boris Raonić.

Event Properties

Početak događaja 07.03.2018. 14:30h
Kraj događaja 07.03.2018. 16:00h