17. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Lokacija: Plava sala


DNEVNI RED:

 

1. Izvještaj o učešću pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu u 2017. godini

 

Event Properties

Početak događaja 13.03.2018. 11:00h
Kraj događaja 13.03.2018. 12:00h