17. sjednica Odbora za antikorupciju

Lokacija: Plavi salon


 

D n e v n i   r e d:

1.Utvrđivanje elemenata Plana rada Odbora za antikorupciju do kraja Prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore i dogovor o načinu priprema Plana rada Odbora do kraja 2019. godine

Obrazloženje dnevnog reda

Članovima Odbora je poznato da je Demokratski front nakon odluke Višeg i Apelacionog suda o stavljanju u zatvor poslanika Nebojše Medojevića i Milana Kneževića suspendovao rad u Skupštini Crne Gore i u odborima. Iz tog razloga, ja kao predsjednik Odbora nijesam sazivao sjednice Odbora niti učestvovao u pripremi Plana rada Odbora za 2019. godinu. Kako Demokratski front, u ovom trenutku, učestvuje u radu Skupštine Crne Gore i njenih stalnih radnih tijela (ali ne i u Odboru za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva) ocijenio sam da imam dužnost kao predsjednik Odbora da predložim ovu tačku dnevnog reda. Cilj je da u skladu sa nadležnostima Odbora u skladu sa Poslovnikom Skupštine Crne Gore i drugim zakonima evidentiramo prioritetne kratkoročne aktivnosti do kraja Prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2019. godini i da utvrdimo sve one tačke oko kojih imamo potrebnu većinu da razmotrimo do 31.jula 2019.godine. Time bi se stvorile pretpostavke za funkcionisanje Odbora, ali i mogućnost da u međuvremenu donesemo cjeloviti Plan rada Odbora za 2019.godinu. Moja ideja je da na ovoj sjednici načelno utvrdimo kratkoročne aktivnosti Odbora do 31. jula 2019. godine, a da na narednoj sjednici koju bi održali za sedam dana te aktivnosti  učinimo kao obavezu Odbora sa preciznim rokovima.

 

Event Properties

Početak događaja 29.05.2019. 10:00h
Kraj događaja 29.05.2019. 12:00h