16. sjednica Odbora za antikorupciju

Lokacija: Plavi salon


Dnevni red

  1. Obrazovanje Komisije za sprovođenje izbora članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije;
  2. Raspisivanje javnog konkursa za izbor članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije i
  3. Razmatranje Izvještaja o radu Agencije za sprječavanje korupcije za 2018. godinu.

Event Properties

Početak događaja 10.04.2019. 14:00h
Kraj događaja 10.04.2019. 15:30h