15. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Lokacija: Crveni salon

Dnevni red

- Predlog zakona o potvrđivanju amandmana na član 20 stav 1 Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena.

Event Properties

Početak događaja 25.04.2018. 13:30h
Kraj događaja 25.04.2018. 14:30h