15. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Lokacija: Plavi salon


DNEVNI  RED

 

  1. Informacija o zaštiti od diskriminacije sa stanovišta djelovanja institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za period 01.01.-30.06.2017. godine (član 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore) i 
  1. Tekuća pitanja.

****

    Na sjednicu Odbora u proširenom sastavu, u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine, pozvani su:

  • zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković,
  • ministar za ljudska i manjinska prava, Mehmed Zenka.

Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:

- Delegacije Evropske unije u CG, šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Aivo Orav,

- NVO-e koja se bavi pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:

- “Građanska alijansa”, predsjednik Boris Raonić.

 

Event Properties

Početak događaja 21.12.2017. 10:30h
Kraj događaja 21.12.2017. 11:30h