15. sjednica Administrativnog odbora

Lokacija: Plava sala


DNEVNI RED:

 Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Odbora 

  1. Raspisivanje Četvrtog ponovnog javnog konkursa za imenovanje jednog člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta;
  2. Predlog odluke o utvrđivanju dodatka na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima zaposlenima u Službi Skupštine Crne Gore, broj 00-63-14/17-107/1 od 26. jula 2017. godine, koji je podnio Generalni sekretar Skupštine Crne Gore;
  3. Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provjere sposobnosti kandidata prilikom popune radnih mjesta i načinu uvida u dokumentaciju oglasa u Službi Skupštine Crne Gore, broj 00-63-14/17-91 od 5. jula 2017. godine, koji je podnio Generalni sekretar Skupštine Crne Gore;
  4. Donošenje rješenja po Zahtjevu za produženje prava na naknadu po prestanku funkcije, broj 00-63-14/17-88 od 28. juna 2017. godine;
  5. Donošenje rješenja o pravu na otpremninu po Zahtjevu broj 00-63-14/17-103 od 20. jula 2017. godine; i
  1. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 14.09.2017. 11:00h
Kraj događaja 14.09.2017. 12:00h