14. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Lokacija: Plava sala


D n e v n i    r e d

Konsultativno saslušanje potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministra pravde Zorana Pažina,  ministra prosvjete Damira Šehovića i ministra za ljudska i manjinska prava Mehmeda Zenke,  na temu: »Ostvarivanje dječjih prava u romskoj zajednici u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na obrazovanje djevojčica«

Event Properties

Početak događaja 03.04.2018. 11:00h
Kraj događaja 03.04.2018. 13:00h