14. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

 

  1. Izvještaj o radu Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport za 2017. godinu;
  2. Prijedlog plana rada Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport za 2018. godinu.

Event Properties

Početak događaja 16.03.2018. 10:00h
Kraj događaja 16.03.2018. 11:00h