Nastavak 13. sjednice Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red: 

 

  1. Predlog zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu
  2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 22.11.2017. 10:00h
Kraj događaja 22.11.2017. 11:00h