13. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Lokacija: Plavi salon


Dnevni red

 - Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Odbora.

 

  1. Predlog zakona o dopunama Zakona o inovativnoj djelatnosti, koji je podnijela grupa poslanika.

Event Properties

Početak događaja 08.03.2018. 9:30h
Kraj događaja 08.03.2018. 10:30h