12.sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Lokacija: Crveni salon


D n e v n i   r e d:

  1. Utvrđivanje programa Osmog zasijedanja Ženskog parlamenta, i
  2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 13.02.2018. 13:00h
Kraj događaja 13.02.2018. 14:00h