12. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

1. Predlog zakona o dopuni Zakona o mladima, koji je podnijela grupa poslanika

2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 14.02.2018. 9:30h
Kraj događaja 14.02.2018. 10:30h