114. sjednica Zakonodavnog odbora

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red:

  1. Predlog zakona o radu;
  2. Predlog zakona o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena;
  3. Predlog zakona o zaštiti morske sredine;
  4. Predlog rezolucije o očuvanju Aerodroma Crne Gore.

 

Event Properties

Početak događaja 18.12.2019. 10:00h
Kraj događaja 18.12.2019. 12:00h