11. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

1. Amandmani (2) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, koje je podnijela poslanica Marija Ćatović.

Event Properties

Početak događaja 19.01.2018. 15:00h
Kraj događaja 19.01.2018. 16:00h