109. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plava sala


DNEVNI RED:

 

  1. Predlog zakona o izmjeni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.
  2. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjeni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koji je podnio poslanik:

    - Raško Konjević (jedan) (23-2/20-2/2);

  3. Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, koji su podnijeli poslanici: Raško Konjević, Draginja Vuksanović, Ranko Krivokapić i Džavid Šabović;

  4. Predlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji su podnijeli poslanici: Raško Konjević, Draginja Vuksanović, Ranko Krivokapić i Džavid Šabović;

  5. Predlog zakona o odlaganju plaćanja kreditnih obaveza korisnika kredita (lex specialis), koji su podnijeli poslanici: Raško Konjević, Draginja Vuksanović, Ranko Krivokapić i Džavid Šabović i

  6. Predlog zakona o dopunama Zakona o Prijestonici, koji su podnijeli poslanici: Raško Konjević, Draginja Vuksanović, Ranko Krivokapić i Džavid Šabović (član 137 stav 3 Poslovnika).

 

Poslanici, odnosno predstavnici predlagača, koji nijesu zbog vanredne situacije u mogućnosti da dođu, mogu da učestvuju u radu sjednice elektronskim putem.

 

Nakon sjednice biće izdato saopštenje.

Event Properties

Početak događaja 16.04.2020. 10:00h
Kraj događaja 16.04.2020. 11:00h