104. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Crveni salon


DNEVNI RED:

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju;
  3. Predlog zakona o korišćenju fizičke infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina i
  4. Predlog zakona o pomorsko-agencijskoj djelatnosti.

 

Event Properties

Početak događaja 13.02.2020. 12:00h
Kraj događaja 13.02.2020. 14:00h