102. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plava sala


DNEVNI RED:

  1. Razmatranje amandmana (26) na Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2020. godinu, koje su podnijeli poslanici:
  • Draginja Vuksanović, Džavid Šabović, Ranko Krivokapić i Raško Konjević (pet) (33/19-7/14 do 33/19-7/18)
  • Nikola Rakočević, Boris Mugoša, Adrijan Vuksanović, Andrija Nikolić i Nedžad Drešević (jedan) (33/19-7/19)
  • Danijela Pavićević i Srđan Milić (20) (33/19-7/20 do 33/19-7/39)

 

Na ovoj sjednici Odbor će razmotriti i ostale amandmane koji budu podnijeti na akte iz domena nadležnosti Odbora a koji su na dnevnom redu plenarne sjednice.   

Event Properties

Početak događaja 27.12.2019. 13:00h
Kraj događaja 27.12.2019. 15:00h