101. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plava sala


DNEVNI RED:

  1. Predlog zakona o finansiranju političkih subjekata i i izbornih kampanja, koji su podnijeli poslanici: Predrag Sekulić, Ervin Ibrahimović, Andrija Popović, Adrijan Vuksanović i Mihailo Anđušić;
  1. Finansijski plan Centralne banke Crne Gore za 2020. godinu (na upoznavanje); i
  1. Nacrt programa ekonomskih reformi Crne Gore za period 2020 - 2022. godina (na upoznavanje) i
  1. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 24.12.2019. 10:00h
Kraj događaja 24.12.2019. 12:00h