101. sjednica Zakonodavnog odbora

Mjesto: Plavi salon

 

Dnevni red

  1. Predlog zakona o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju;
  4. Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije ,,Arsenal“ – Tivat.

Event Properties

Početak događaja 04.10.2019. 11:00h
Kraj događaja 04.10.2019. 12:30h