100. sjednica Zakonodavnog odbora

Lokacija: Plava sala


Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja;
  3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi o automatizovanoj razmjeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registraciji vozila, sa Implementacionim sporazumom;
  4. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz 2005. godine o izmjenama i dopunama Protokola o suzbijanju nezakonitih radnji uperenih protiv bezbjednosti nepokretnih platformi koje se nalaze u epikontinentalnom pojasu;

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz 2005. godine o izmjenama i dopunama Konvencije o suzbijanju nezakonitih radnji uperenih protiv bezbjednosti pomorske plovidbe. 

Event Properties

Početak događaja 24.09.2019. 10:00h
Kraj događaja 24.09.2019. 12:00h