30. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine ( ,,Službeni list CG“, broj 31/17);
2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 18.07.2018. 10:00h
Kraj događaja 18.07.2018. 11:30h