Poštovane/i građanke i građani,

Saglasno Ustavu Crne Gore, svako ima pravo da se, pojedinačno ili zajedno sa drugim, obrati državnom organu ili organizaciji koja vrši javna ovlašćenja i da dobije odgovor. Ustavom je, takođe, propisano da niko ne može da bude pozvan na odgovornost, niti da trpi druge štetne posljedice zbog stavova iznijetih u obraćanju, osim ako je time učinio krivično djelo.

Građanke i građani se mogu obratiti Skupštini Crne Gore i to na sljedeći način:
     1. dostavljanjem podneska poštom, na adresu Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 10, 81 000 Podgorica;
     2. elektronskom porukom na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;
     3. neposredno u Skupštini, svakim radnim danom od 8 do 16 sati.


Obraćanje treba da bude jasno i obuhvati sve podatke koji su potrebni da bi se po njemu moglo postupiti i da bi se mogao pripremiti odgovor. Obraćanja, takođe, moraju biti u jasnoj vezi sa nadležnostima Skupštine. U suprotnom, Služba Skupštine će predstavku proslijediti nadležnoj instituciji i o tome obavijestiti podnosioca predstavke.


Podnesci uvredljive sadržine neće se uzimati u razmatranje.


Ovdje možete preuzeti obrazac obraćanja građana Skupštini Crne Gore koji je osmišljen tako da se njegovim popunjavanjem olakša postupak podnošenja predstavki, ali i efikasnije postupanje po njima od strane nadležnih službi i radnih tijela Skupštine. Služba Skupštine će pripremiti i dostaviti odgovor podnosiocu predstavke u roku od 15 dana. U zavisnosti od stvarne nadležnosti povodom teme obraćanja, Služba Skupštine će u roku od pet dana predstavku proslijediti nadležnom radnom tijelu Skupštine radi obrade i pružanja odgovora i o tome obavijestiti podnosioca predstavke.

Kad podnesak sadrži neki nedostatak zbog koga se po njemu ne može postupiti ili ako je podnesak nepotpun ili nerazumljiv, ovlašćeni službenik će najkasnije u roku od tri dana od prijema predstavke, kontaktirati podnosioca predstavke i poučiti ga da nedostatke otkloni.

Konktakt telefon: +382 20 404-549