pdfPlan nabavki male vrijednosti

pdfPravilnik o sprovođenju nabavki male vrijednosti  

pdfPlan nabavki male vrijednosti

Nabavke male vrijednosti

 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti komunikacione opreme 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti softvera za finansije 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti skenera i opreme 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti rezervnih djelova za fotokopir aparat 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti radova na tekućem odravanju građevinskih objekata 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti ostalih materijala 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti ostale opreme 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti novogodišnjih paketića 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti godišnje licence za korišćenje mrežne verzije elektronske zbirke važećih propisa i pravnih akata 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti raznih štampanih materijala 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti fotoaparata sa propratnom opremom 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku usluga digitalizacije arhivske dokumentacije 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti raznih štampanih materijala 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti prehrambenih proizvoda, po partijama

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku usluga oglašavanja 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku hrane i pića, po partijama. 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti-rezervni djelovi za fotokopir aparate, po partijama 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda nabavki male vrijednosti-optimizacija upravljanja procesa štampe 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti usluga uspostavljanja sistema za skladištenje podataka informacionih sistema 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti usluge simetričnog Inernet pristupa 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku hrane i pića, po partijama 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku usluga obnove softverskih licenci 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti zastava 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti zakup telekomunikacionih linkova i usluge kablovske televiizije 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti- hrana i pice, po partijama, ROBA, 5.10.2017.  

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Kancelarijske potpreštine ROBA 29.09.2017.godine