četvrtak, 04 jul 2019 16:30

Završena studijska posjeta delegacije Skupštine Crne Gore Republici Sloveniji

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević i zamjenica generalnog sekretara Marija Mirjačić sa saradnicima, boravili su u studijskoj posjeti Republici Sloveniji, koja je organizovana u okviru projekta saradnje OEBS-a i Skupštine Crne Gore, 3-4. jula 2019. godine.

Cilj navedene posjete, tokom koje se delegacija Skupštine Crne Gore srela sa kolegama iz Državnog Zbora Republike Slovenije, predstavnicima Ministarstva javne uprave Slovenije, kao i zamjenikom gradonačelnika Opštine Ljubljana, bio je razmjena iskustava na temu Upravljanja učinkom zaposlenih kao i brojnim sličnim pitanjima.

Tokom prvog dana posjete, delegacija je posjetila Državni Zbor Republike Slovenije, gdje se sastala sa generalnom sekretarkom gđom. Uršulom Zore Tavčar, i njenim saradnicama, koje su prisutnima u kratkim crtama predstavile rad Zbora, kao i aktivnosti koje njihova institucija sprovodi u cilju jačanja kapaciteta parlamentarnih službi. Članovi delegacije Skupštine Crne Gore bili su u prilici da čuju iskustva kolega iz slovenačkog parlamenta, ali i da ih upoznaju sa iskustvima i dobrim praksama u radu Službe Skupštine Crne Gore, i sa njima razmijene mišljenja o izazovima i novim trendovima razvoja po osnovu rada parlamentarnih službi.

Drugog dana posjete, delegacija Skupštine Crne Gore posjetila je Ministarstvo javne uprave Republike Slovenije, čiji su predstavnici upoznali prisutne sa sistemom državne službe u Sloveniji, opštim okvirom kompetencija (CAF), kao i sa strateškim pristupom planiranja rada državne uprave Slovenije, i načinom na koji mjere uspješnost svog rada, odnosno ključnim indikatorima učinka (KPI).

Na kraju dvodnevne posjete upriličen je i susret sa zamjenikom gradonačelnika Opštine Ljubljana, gospodinom Alešom Čerinom.