utorak, 13 novembar 2018 18:45

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore boravio u radnoj posjeti Gornjem domu italijanskog parlamenta

Parlament u komunikaciji sa građanima  

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević sa saradnicima boravio je danas i juče u radnoj posjeti Gornjem domu italijanskog parlamenta (Senat). U sklopu posjete, organizovan je susret sa generalnom sekretarkom italijanskog Senata Elizabetom Serafin. Sagovornici su istakli zadovoljstvo zbog susreta i ukazali na značaj saradnje i razmjene iskustava između dva parlamenta. Razmijenjene su informacije u vezi sa organizacijom i načinom rada službi, kao i iskustva u dijelu koji se tiče administrativne podrške zakonodavnom procesu.

Delegacija je imala susrete i sa rukovodiocima službi za istraživanje, protokol, odnose sa javnošću i medijima, budžetske kancelarije i dr. U više navrata, podvučen je značaj istraživačkog rada u parlamentu kao podrške u radu poslanika i sveukupnom jačanju zakonodavne i nadzorne uloge parlamenta. Službenici su obišli i zgradu biblioteke Senata i upoznali se sa aktivnostima koje italijanski senat sprovodi na polju približavanja institucije mlađoj populaciji.    

Posjeta je organizovana u sklopu programa podrške OEBS-a Skupštini Crne Gore u dijelu jačanja njenih administrativnih kapaciteta.